ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

και λάβετε μέρος στο POP κίνημα του βιοτεχνικού καφέ!

Μπειτε στην κοινοτητα μας

πηγαίνετε στα προϊόντα μας κατάστημα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η προσφορά και η πώληση των προϊόντων μέσω του ιστότoπου www.lepiantagionidelcaffe.it/shop, ιδιοκτησίας Le Piantagioni del Caffè S.r.l., ρυθμίζονται από τους ακόλουθους Γενικούς Όρους Πώλησης. Οι Γενικοί Όροι Πώλησης διατυπώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ιταλικό Ν.Δ. αρ. 206 (ιταλικός Κώδικας Κατανάλωσης) της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 καθώς και από κάθε άλλον εφαρμοστέο νόμο.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία Le Piantagioni del Caffè S.r.l., με έδρα το Λιβόρνο, Via Provinciale Pisana 583/B, εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Επιχειρήσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λιβόρνο, με Α.Φ.Μ. και κωδικό Φ.Π.Α. 01579870492 (εφεξής Le Piantagioni del Caffè) προσφέρει προς πώληση στον ιστότοπό της www.lepiantagionidelcaffe.it/shop τα προϊόντα της και δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής αγοράς μόνο και αποκλειστικά έναντι των τελικών χρηστών, με την έννοια του τελικού καταναλωτή, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς άσχετους με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, το οποίο εντοπίζεται μέσω του ιστότοπου www.lepiantagionidelcaffe.it/shop (εφεξής ο Πελάτης). Λαμβάνοντας υπόψη την εμπορική πολιτική μας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να μην προβούμε στην εκτέλεση παραγγελιών που προέρχονται από πρόσωπα διαφορετικά από τον Καταναλωτή ή, ούτως ή άλλως, σε παραγγελίες που δεν συμμορφώνονται με την παραπάνω εμπορική πολιτική μας.

Για υλικοτεχνικούς λόγους, η Le Piantagioni del Caffè, πωλεί τα προϊόντα μέσω του ιστότοπου www.lepiantagionidelcaffe.it/shop αποκλειστικά και μόνο στην επικράτεια της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας του Σαν Μαρίνο και του Βατικανού. Οι παραγγελίες αγοράς που προβλέπουν διεύθυνση παράδοσης εκτός της ιταλικής επικράτειας δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα εκτελούνται εκ μέρους της Le Piantagioni del Caffè.

Από τη στιγμή που πραγματοποιεί μια παραγγελία σύμφωνα με τους προβλεπόμενους τύπους, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση όλων των οδηγιών που παρέχονται κατά την διαδικασία της αγοράς και αποδέχεται εξολοκλήρου τους Γενικούς Όρους Πώλησης. Η Le Piantagioni del Caffè επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης των Γενικών Όρων Πώλησης με κοινοποίηση σε αυτήν την ιστοσελίδα. Οι εφαρμοστέοι Γενικοί Όροι Πώλησης είναι εκείνοι που ισχύουν κατά την ημερομηνία που πραγματοποιείται μία παραγγελία. Οποιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ αφού δημοσιευτεί στον ιστότοπο.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Η εγγραφή με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης είναι προαιρετική. Εφόσον ο Πελάτης δεν επιθυμεί να εγγραφεί, μπορεί να ολοκληρώσει και πάλι την αγορά, εισάγοντας μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παράδοση και τυχόν έκδοση τιμολογίου για την παραγγελία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Οι εικόνες των προϊόντων μπορεί να μην απεικονίζουν ακριβώς τα χαρακτηριστικά του και να διαφέρουν ως προς το χρώμα, τις διαστάσεις, τα βοηθητικά προϊόντα που εμφανίζουν. Όλες οι βοηθητικές πληροφορίες για την αγορά εννοούνται ως απλό και γενικό ενημερωτικό υλικό, μη αναγόμενο στα πραγματικά χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου προϊόντος.Τα προϊόντα προσφέρονται στην τιμή που αναγράφεται στην ιστοσελίδα κατά την ημερομηνία που πραγματοποιείται η παραγγελία. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. η αξία του οποίου διευκρινίζεται στο τιμολόγιο πώλησης του προϊόντος.


Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης, εμφανίζονται δε στην τελευταία ενότητα πριν την αποστολή της παραγγελίας και προσδιορίζονται στην επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας που αποστέλλεται στον Πελάτη.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι παραγγελίες μπορεί να υφίστανται περιορισμούς ως προς την ποσότητα, ελάχιστη ή μέγιστη, και τα προϊόντα προσφέρονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους.
Δεν δεχόμαστε παραγγελίες από ανηλίκους.
Τα βήματα για να την υποβολή μιας παραγγελία και την ολοκλήρωση της σύμβασης αγοράς παρουσιάζονται με σαφήνεια σε μια σειρά σελίδων του ιστότοπου μέσω επεξηγηματικών κειμένων και γραφικών απεικονίσεων.
Μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής, η παραγγελία δεν μπορεί πια να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί.

Σε περίπτωση που υπάρχουν κωδικοί προσφορών της Le Piantagioni del Caffè και των συνεργατών της, αυτοί ισχύουν μόνο για τα προϊόντα και το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται κάθε φορά. Οι κωδικοί των προσφορών δεν επιστρέφονται και δεν αθροίζονται. Για να επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις η/και τις προσφορές που συνδέονται με τους κωδικούς, πληκτρολογήστε τον κωδικό στο ειδικό πεδίο κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε περίπτωση παράλειψης, η παραγγελία δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να επαναληφθεί για να γίνει χρήση του κωδικού προσφοράς.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εφόσον παραλάβει μια παραγγελία, η Le Piantagioni del Caffè θα στείλει μια αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ανακεφαλαίωση όλων των στοιχείων της παραγγελίας. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας η Le Piantagioni del Caffè θα ελέγξει την διαθεσιμότητα του προϊόντος που παραγγείλατε και μόνο στη συνέχεια θα ανακοινώσει την αποδοχή της και θα προβεί στην αποστολή του προϊόντος.
Σε περίπτωση που η Le Piantagioni del Caffè αδυνατεί να διεκπεραιώσει μια παραγγελία θα φροντίσει να ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη.
Αποκλείεται οποιοδήποτε δικαίωμα του Πελάτη για αποζημίωση ή αποκατάσταση, όπως και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία σε πρόσωπα ή αντικείμενα εξ αιτίας της μη αποδοχής μιας παραγγελίας.

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η Le Piantagioni del Caffè δέχεται πληρωμές μόνο μέσω των κάτωθι αναφερόμενων τρόπων:

  • Πιστωτική κάρτα (American Express, Visa ή Mastercard), μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών Cartasi S.p.A. Το συνολικό ποσό της παραγγελίας θα χρεωθεί μόνο τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί η αποστολή των προϊόντων.
  • PayPal: διαδικτυακό σύστημα πληρωμής που επιτρέπει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή καταναλωτή με ηλεκτρονική διεύθυνση να εκτελεί και να παραλαμβάνει πληρωμές αφού πρώτα φροντίσει να κάνει εγγραφή. Η πληρωμή εκτελείται μέσω της πλατφόρμας πληρωμής PayPal.
  • Προηγούμενη τραπεζική κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Le Piantagioni del Caffè.
  • Αντικαταβολή: η πληρωμή σε μετρητά στον μεταφορέα κατά την παράδοση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η Le Piantagioni del Caffè θα στείλει τα προϊόντα της παραγγελίας μόνο και αποκλειστικά στον προορισμό που εμφανίζεται στην παραγγελία. Δεν δεχόμαστε αποστολές σε ταχυδρομικές θυρίδες.
Η Le Piantagioni del Caffè θα εκτελέσει την αποστολή των προϊόντων που έχει παραγγείλει ο Πελάτης μέσω κούριερ στην διεύθυνση που ο Πελάτης έχει υποδείξει, ενδεικτικά μέσα σε 48 εργάσιμες ώρες από την αποδοχή της παραγγελίας. Η παράδοση εκτελείται συνήθως εντός 5 εργάσιμων ημερών. Οι χρόνοι που αναφέρονται για την παραλαβή των εμπορευμάτων είναι ενδεικτικοί.
Τα έξοδα παράδοσης τιμολογούνται βάσει των τιμών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα κατά την ημερομηνία που καταχωρήθηκε η παραγγελία.
Ο παραλήπτης των εμπορευμάτων ευθύνεται για την πληρωμή των φόρων και των τελών εκτελωνισμού που ισχύουν στην χώρα προορισμού των προϊόντων.
Το κούριερ φέρει την ευθύνη της παράδοσης. Η Le Piantagioni del Caffè αναλαμβάνει να παραλάβει μέσω της ιστοσελίδας της τυχόν αναφορές παράλειψης ή καθυστερημένης παράδοσης των προϊόντων και, κατά περίπτωση, να συνδράμει τον Πελάτη να υπερασπίσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τον νόμο.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Τυχόν ζημιές στη συσκευασία ή/και στο προϊόν ή η έλλειψη αντιστοιχίας του αριθμού των δεμάτων ή των οδηγιών πρέπει να επισημανθούν αμέσως, με ιδιαίτερη παρατήρηση στο δελτίο παράδοσης. Υπογράφοντας το δελτίο του κούριερ, ο Πελάτης επιβεβαιώνει την εξωτερική ακεραιότητα του προϊόντος και την συμμόρφωση της παράδοσης.
Τυχόν θέματα σχετικά με την πραγματική φυσική ακεραιότητα, την αντιστοιχία ή την πληρότητα των παραληφθέντων προϊόντων πρέπει να κοινοποιηθούν μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παράδοσης, αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση shop@lpdc.it ή καλώντας τον αριθμό τηλεφώνου 0039 0586 429094.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε παραγγελία ιδιώτη Πελάτη εφόσον έχει εισαγάγει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Για την έκδοση του τιμολογίου ισχύουν τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει ο Πελάτης στην παραγγελία. Μετά την έκδοση, το τιμολόγιο δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Κατά την υποβολή της παραγγελίας είναι απαραίτητο να δηλωθεί αν η διεύθυνση παράδοσης και η διεύθυνση τιμολόγησης διαφέρουν. Αν ο Πελάτης ιδιώτης επιλέγει να μην εμφανίσει το ΑΦΜ του, η Le Piantagioni del Caffè δεν θα εκδώσει τιμολόγιο ούτε θα βεβαιώσει την πληρωμή με φορολογική απόδειξη ή απόδειξη ταμειακής μηχανής (άρθρο 22, παρ. 1, Π.Δ. 633/72 και άρθρο 2, γράμμα οο) Π.Δ. 696/96 Ιταλίας).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σε εκτέλεση του ιταλικού Ν.Δ. 21 της 21ης Φεβρουαρίου 2014, προς εφαρμογή της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να αιτηθεί την επιστροφή του ποσού που κατέβαλε.
Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης μπορεί να γίνει εντός της προθεσμίας των 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος με τους ακόλουθους τρόπους:
Πριν την λήξη της ως άνω προθεσμίας ο Πελάτης αποστέλλει συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στην Le Piantagioni del Caffè ή προβαίνοντας σε άλλη ρητή δήλωση σχετικά. Η δήλωση μπορεί να αποσταλεί εντός της ίδιας προθεσμίας μέσω τηλεγραφήματος ή μέσω e-mail στην διεύθυνση shop@lpdc.it, ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 0039 0586 429094.
Στη συνέχεια η Le Piantagioni del Caffè έρχεται σε επικοινωνία με τον Πελάτη για την διευθέτηση της επιστροφής.
Η επιστροφή του προϊόντος πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας των 14 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της υπαναχώρησης.
Η επιστροφή του καταβεβλημένου ποσού για την αγορά του προϊόντος συμπεριλαμβάνει τα μεταφορικά έξοδα.
Σε περίπτωση που, από υπαιτιότητα του Πελάτη, προκύψει μείωση της αξίας των προϊόντων λόγω διαφορετικής χρήσης από αυτή που προβλέπεται από τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων (π.χ.: κατεστραμμένα προϊόντα, μη ορθά ή πλήρως συσκευασμένα, ή με ελλιπή ή κατεστραμμένα μέρη όπως συστατικά μέρη, εξαρτήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, υλικά συσκευασίας, κιβώτια, εγχειρίδια ή/και άλλα αντικείμενα), η Le Piantagioni del Caffè θα επιστρέψει στον Πελάτη το ποσό που κατέβαλε μείον την αξία της μείωσης αυτής. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αποστείλει τα προϊόντα μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας ή σε περίπτωση προϊόντων με ανοικτή συσκευασία ή μερικώς χρησιμοποιημένα και που δεν είναι επιστρεπτέα, το δικαίωμα υπαναχώρησης καταπίπτει και η Le Piantagioni del Caffè θα επιστρέψει στον Πελάτη τα εν λόγω προϊόντα χρεώνοντάς του και τα μεταφορικά έξοδα.
Υπό την προϋπόθεση των προαναφερθέντων περιορισμών, η Le Piantagioni del Caffè θα επιστρέψει το καταβεβλημένο από τον Πελάτη ποσό εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση της υπαναχώρησης, μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό, στον λογαριασμό Paypal ή στην πιστωτική κάρτα, ή και με επιταγή.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα, πλην των τροφίμων, που πωλούνται από την Le Piantagioni del Caffè καλύπτονται από την συμβατική εγγύηση του κατασκευαστή και από την εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα, σύμφωνα με το ιταλικό Ν.Δ. 2472002 και επόμενες τροποποιήσεις, καθώς και σύμφωνα με τα άρθρα 130 και 132 του ιταλικού Ν.Δ. 206/2005. Για την παροχή υποστήριξης κατά την ισχύ της εγγύησης, ο Πελάτης πρέπει να φυλάξει το τιμολόγιο ή, ελλείψει αυτού, το δελτίο αποστολής.
Εάν το προϊόν που αγοράστηκε παρουσιάζει ελαττώματα κατασκευής ή/και ζημιές που προήλθαν κατά την μεταφορά, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή του εντός της αυστηρά καθορισμένης προθεσμίας των 10 ημερών από την παραλαβή, μέσω τηλεγραφήματος ή μέσω e-mail στη διεύθυνση shop@lpdc.it ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 0039 0586 429094. Ο Πελάτης οφείλει επίσης να επιστρέψει το ελαττωματικό ή κατεστραμμένο προϊόν στην αρχική του συσκευασία, ακέραια σε όλα τα μέρη της.
Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος, τα μεταφορικά έξοδα της επιστροφής βαρύνουν την Le Piantagioni del Caffè. Η Le Piantagioni del Caffè θα φροντίσει να αντικαταστήσει το προϊόν με ένα πανομοιότυπο ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού και με προηγούμενη συναίνεση του Πελάτη, με ένα ίδιας αξίας.

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η πώληση προϊόντων η/και υπηρεσιών πραγματοποιείται στην ιταλική επικράτεια και υπάγεται στη νομοθεσία που ισχύει στην Ιταλική Δημοκρατία. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς αρμοδιότητα έχουν τα δικαστήρια που προβλέπονται από την Ιταλική νομοθεσία, εν ισχύ κατά τον χρόνο που ολοκληρώθηκε η σύμβαση.
Η Piantagioni del Caffè θα απαντήσει πρόθυμα σε οποιαδήποτε ερώτηση σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση shop@lpdc.it

Stay
up to date

Κάντε εγγραφή, θα ενημερωνόσαστε για την διαθεσιμότητα όλων των νέων προϊόντων μας και θα έχετε πρόσβαση σε προνόμια αποκλειστικά για σας!

Questo sito web utilizza i cookie

Utilizziamo i cookie per personalizzare la tua esperienza utente e per studiare come viene utilizzato il nostro sito web. Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.

Accetto