ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

και λάβετε μέρος στο POP κίνημα του βιοτεχνικού καφέ!

Μπειτε στην κοινοτητα μας

πηγαίνετε στα προϊόντα μας κατάστημα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση και συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Πελάτες ηλεκτρονικών αγορών και επισκέπτες του παρόντος εταιρικού ιστότοπου

Η εταιρεία LePiantagionidelCaffè srl –, με έδρα την Via Provinciale Pisana 583/B, 57121 Λιβόρνο, Ιταλία, με Α.Φ.Μ. και κωδικό Φ.Π.Α. 01579870492, τηλ. +39 0586 429 094 | φαξ +39 0586 411 586 office@lpdc.it  ως Υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα και για τις συνέπειες του ιταλικού Ν.Δ. 196 της 30ης Ιουνίου 2003, (Ιταλικός Κώδικας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ή και ΓΚΠΔ), σας ενημερώνει ότι η προαναφερόμενη διάταξη του νόμου προβλέπει την προστασία των φυσικών προσώπων και άλλων προσώπων όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και ότι η επεξεργασία τους βασίζεται στις αρχές της ακρίβειας, της νομιμότητας, της διαφάνειας και της προστασίας του απορρήτου καθώς και των δικαιωμάτων σας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις  και τις υποχρεώσεις του απορρήτου που προβλέπονται σε αυτές.  Οι ιστότοποι στους οποίους αναφέρεται είναι οι ακόλουθοι:

Μέτρα ασφαλείας του ιστότοπου: Για την διαχείριση του ιστότοπου υιοθετήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση στον χρήστη και να προστατεύονται όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο από τον κίνδυνο απώλειας ή καταστροφής, ακόμα και τυχαία.

Για την πρόσβαση στην ενότητα του ιστότοπου που προορίζεται για επιχειρήσεις σε ιδιωτικά μέρη του ιστότοπου, παρέχεται ένας κωδικός αναγνώρισης και ένας κωδικός πρόσβασης. Οι κωδικοί δημιουργούνται έτσι ώστε να μην περιέχουν πληροφορίες που να παραπέμπουν εύκολα στον ενδιαφερόμενο, για την αποφυγή ενδεχόμενων καταχρήσεων. Ο χρήστης οφείλει να φυλάσσει με κατάλληλο τρόπο τον δικό του κωδικό πρόσβασης.

Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου: ο Υπεύθυνος επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης της παρούσας ενημέρωσης, σε οποιοδήποτε χρόνο, μέσω σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα αυτή, διασφαλίζοντας πάντα ανάλογη προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Παρακαλούνται οι χρήστες να συμβουλεύονται συχνά αυτήν την ιστοσελίδα, και να αναφέρονται στην ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης που αναγράφεται στο τέλος.

Νομικό πλαίσιο: η σύνταξη της παρούσας ενημέρωσης γίνεται σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679, από το Άρθρο 10 της Οδηγίας αρ. 95/46/ΕΚ, καθώς και από τις προβλέψεις τις Οδηγίας 2009/136/ΕΚ, σχετικά με τα Cookies.

Σκοπός της επεξεργασίας: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρεται στους σκοπούς που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους. Εάν σχετίζεται με νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις αρκεί να λάβετε γνώση της παρούσας ενημέρωσης ενώ αν σχετίζεται με άλλους σκοπούς, η υποβολή των δεδομένων είναι προαιρετική και η ενδεχόμενη άρνησή σας στην επεξεργασία τους δεν εμποδίζει την συνέχιση της σχέσης ή την επάρκεια της διεργασίας.

Γενικά, τα δεδομένα του Χρήστη συλλέγονται για να μπορεί ο Υπεύθυνος να παρέχει τις υπηρεσίες του καθώς επίσης και για τους εξής σκοπούς: για την επικοινωνία με τον χρήστη, για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, για την αλληλεπίδραση με τα κοινωνικά δίκτυα, για στατιστικούς σκοπούς και για την προβολή περιεχομένων από άλλες πλατφόρμες.

Οι τύποι των Προσωπικών Δεδομένων που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό περιγράφονται στις ειδικές ενότητες αυτής της ενημέρωσης. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστότοπου σχετίζονται με:

 1. Δεδομένα περιήγησης και χρήσης, cookies
 2. Δεδομένα που παρέχονται από τον ίδιο τον χρήστη

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να αναφέρονται στον Χρήστη αλλά και σε τρίτα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα παρέχονται από τον Χρήστη.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τα Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω του ιστότοπου και εγγυάται ότι έχει δικαίωμα να τα κοινοποιεί ή να τα διαδίδει, απαλλάσσοντας τον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας από κάθε ευθύνη έναντι τρίτων.

Αναφορικά με την επεξεργασία, ο Υπεύθυνος μπορεί να λάβει γνώση δεδομένων που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα, δηλαδή ευαίσθητα ή νομικά σύμφωνα με τον Κώδικα του Απορρήτου, εφόσον απαιτούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στη συνέχεια και ιδιαίτερα:

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση και Αριθμός τηλεφώνου
 • Προσωπικά και/ή στοιχεία για την τιμολόγηση.
 • Στοιχεία που απαιτούνται για την οργάνωση μαθημάτων και εκδηλώσεων (ακόμα και διατροφικές προτιμήσεις).
 • Άλλα στοιχεία που ο ίδιος ο Χρήστης κοινοποιεί (π.χ. αποστέλλοντας το βιογραφικό του σημείωμα).

Τα ευαίσθητα δεδομένα που θα επεξεργαστούν είναι μόνο εκείνα που σχετίζονται άμεσα με τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα ή τους σκοπούς που περιγράφονται προηγουμένως και θα επεξεργαστούν τηρώντας τις οδηγίες που περιέχονται στις σχετικές Γενικές Εξουσιοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

1. Δεδομένα της πλοήγησης

Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες των προγραμμάτων για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου, καθώς λειτουργούν, συλλέγουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται αυτόματα από τη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδυκτίου. Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συνδυαστούν με ταυτοποιημένους ενδιαφερόμενους, αλλά λόγω της ίδιας της φύσης τους, θα μπορούσαν, εφόσον επεξεργαστούν και συνδυαστούν με δεδομένα που κατέχονται από άλλους τρίτους, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι διευθύνσεις IP, τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, οι διευθύνσεις βάσει του προτύπου URI (URI (Uniform Resource Identifier) των αιτούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του  αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που δόθηκε σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που δείχνει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχία, σφάλμα, κ.λπ..) και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και το πληροφορικό περιβάλλον του χρήστη.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τη συλλογή στατιστικών ανωνύμων πληροφοριών ως προς την χρήση του ιστότοπου και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του. Ενδέχεται να γίνει χρήση των δεδομένων για την διερεύνηση ευθύνης σε περίπτωση ηλεκτρονικών εγκλημάτων εις βάρος του ιστότοπου.

Cookies

Όπως σχεδόν όλοι οι ιστότοποι και το δικό μας κάνει χρήση ορισμένων cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν στον υπολογιστή (ή την κινητή συσκευή σας) οι διακομιστές των ιστότοπων που επισκέπτεστε και τα οποία μπορεί να σταλούν πίσω στους ίδιους ιστότοπους (ή διακομιστές του διαδικτύου) σε επόμενη επίσκεψη σας, διαβιβάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πληροφορίες.

Τα cookies είναι πια απαραίτητα εργαλεία διότι επιτρέπουν την βέλτιστη λειτουργία των σύγχρονων ιστότοπων, καθώς και την μέγιστη, εξατομικευμένη, διαδραστική και απρόσκοπτη πλοήγηση. Η χρήση τους ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πλοηγήσεων του χρήστη και την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων ανάλογα με τις προτιμήσεις του.

Τα cookies μπορεί να είναι:

 • cookies περιόδου λειτουργίας, (εφόσον διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας) ή μόνιμα (που αποθηκεύονται για ένα χρονικό διάστημα, ακόμα και χρόνων).
 • cookies του προβαλλόμενου ιστότοπου ή τρίτων (σ’ αυτήν την περίπτωση τοποθετούνται από έναν ιστότοπο ή από έναν διακομιστή ιστού, διαφορετικό από αυτόν που ο χρήστης επισκέπτεται εκείνη την στιγμή).
 • Τεχνικά cookies (που απαιτούνται ορισμένες φορές, για την πλήρη – ή βέλτιστη – χρήση του ιστότοπου) ή για τη δημιουργία προφίλ (με στόχο τη δημιουργία του προφίλ του χρήστη για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εμφανίζει κατά την πλοήγησή του).

Η Ιταλική Αρχή Προστασίας Απορρήτου θεωρεί τεχνικά τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα λειτουργικά και – μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις – τα αναλυτικά cookies. Με την Απόφαση της 8ης Μαΐου 2014, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διευκρίνισε ότι τα αναλυτικά cookies μπορούν να εξομοιωθούν με τα τεχνικά μόνο σε περίπτωση χρήσης με σκοπό την βελτιστοποίηση του ιστότοπου απευθείας από τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή ως προς τον αριθμό των χρηστών και το τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι επισκέπτονται τον ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη των cookies, τα χαρακτηριστικά τους και την λειτουργία τους, μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες http://www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.com, http://cookiepedia.co.uk καθώς και την παραπάνω Απόφαση της Ιταλικής Αρχής Προστασίας. Προσωπικών Δεδομένων.

Ο ιστότοπός μας περιέχει τα cookies που αναφέρονται και αναλύονται στην ειδική ιστοσελίδα Πολιτική των cookies.

2. Δεδομένα που παρέχονται από τον ίδιο τον χρήστη

Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις διευθύνσεις που αναφέρονται στον ιστότοπο

Η προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις διευθύνσεις που αναφέρονται στον ιστότοπο συνεπάγεται ανάκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, απαραίτητη για να δοθεί απάντηση στα αιτήματά του, όπως επίσης και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο μήνυμα.

Συμπλήρωση της φόρμας συλλογής δεδομένων (για πληροφορίες και διαχείριση μαθημάτων) Στην ιστοσελίδα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ή «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», ο ιστότοπος επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να ζητήσουν πληροφορίες εισάγοντας ορισμένα προσωπικά δεδομένα (όπως ονοματεπώνυμο, επωνυμία εταιρείας αναφοράς, ηλεκτρονική διεύθυνση, άλλες υλικοτεχνικές πληροφορίες, κ.λπ.).  Αυτά τα δεδομένα επεξεργάζονται δια χειρός και μέσω των ηλεκτρονικών μέσων του ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσωπικού της  Le Piantagioni del Caffè SRL , μόνο και αποκλειστικά για να απαντήσουν στα αιτήματα του χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται στο Forum διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: υποχρεωτικά και προαιρετικά, όπως προκύπτει από την διαδικασία αίτησης πληροφοριών. Η εισαγωγή των υποχρεωτικών δεδομένων και η σχετική επεξεργασία τους για τους προαναφερόμενους σκοπούς, έχουν αποκλειστικά λειτουργικό χαρακτήρα για την εκτέλεση του αιτήματος. Τα υπόλοιπα δεδομένα που συλλέγονται βοηθούν την εταιρεία να προσφέρει όλο και καλύτερες υπηρεσίες και αποθηκεύονται μόνο για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα. Επισημαίνουμε ότι, ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται στην ειδική ενότητα με τίτλο «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ», απευθυνόμενοι απευθείας στον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας.

Εγγραφή στον ιστότοπο για ηλεκτρονικές αγορές

Ο ιστότοπος επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν, με σκοπό την ολοκλήρωση της αγοράς των προϊόντων (π.χ. προσωπικά δεδομένα και στοιχεία για την τιμολόγηση). Η Le Piantagioni del Caffè SRL  θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις εμπορικές δραστηριότητες και την διαχείριση της αποστολής. Η επεξεργασία θα εκτελεστεί με πληροφορικά και τηλεματικά μέσα, με τρόπους που σχετίζονται στενά με τους προαναφερόμενους σκοπούς. Η επεξεργασία των δεδομένων συνεχίζεται μέχρι την ανάκληση της ρητής συναίνεσης και στην συνέχεια διαγράφονται, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής επιλογής από τον ενδιαφερόμενο. Η παροχή των δεδομένων είναι υποχρεωτική για την απρόσκοπτη εκτέλεση της αγοραπωλησίας. Τα δεδομένα δεν θα δημοσιοποιηθούν και θα επεξεργαστούν αποκλειστικά για τους προαναφερόμενους σκοπούς από το ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Καλείται ο ενδιαφερόμενος, αφού αξιολογήσει όλα τα προαναφερόμενα, να επιβεβαιώσει ότι έλαβε γνώση της παρούσας ενημέρωσης. Σε οποιοδήποτε χρόνο και απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εγγραφή στο newsletter

Στις ενότητες όπου ζητείται η εγγραφή στο Newsletter, ο ιστότοπος επιτρέπει την εγγραφή των ενδιαφερόμενων με αποστολή ορισμένων δεδομένων (π.χ. ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Η Le Piantagioni del Caffè SRL  θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων και πληροφοριών για εκδηλώσεις ή εκπαιδευτικά προγράμματα. Η επεξεργασία θα εκτελεστεί με πληροφορικά και τηλεματικά μέσα, με τρόπους που σχετίζονται στενά με τους προαναφερόμενους σκοπούς. Η επεξεργασία των δεδομένων συνεχίζεται μέχρι την ανάκληση της ρητής συναίνεσης και στην συνέχεια διαγράφονται, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής επιλογής από τον ενδιαφερόμενο. Η παροχή των δεδομένων είναι προαιρετική. Τα δεδομένα δεν θα δημοσιοποιηθούν και θα επεξεργαστούν αποκλειστικά για τους προαναφερόμενους σκοπούς από το ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Καλείται ο ενδιαφερόμενος, αφού αξιολογήσει όλα τα προαναφερόμενα, να επιβεβαιώσει ότι έλαβε γνώση της παρούσας ενημέρωσης και ότι παρέχει την συναίνεσή του για την επεξεργασία (μέσω επιβεβαίωσης με ηλεκτρωνικό μήνυμα και την προσθήκη ειδικής ένδειξης στο κάτω μέρος της φόρμας συλλογής των δεδομένων). Σε οποιοδήποτε χρόνο και απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο

Ο ιστότοπος η/και οι σχετιζόμενες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης , επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να βλέπουν τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους, που συλλέχθηκαν σε εκδηλώσεις, προγράμματα, μαθήματα ή επισκέψεις στην εταιρεία. Τα δεδομένα αυτά θα επεξεργαστούν από τον Υπεύθυνο  για σκοπούς που σχετίζονται με παρουσιάσεις προϊόντων ή προγραμμάτων και την οργάνωση εκδηλώσεων. Η επεξεργασία θα εκτελεστεί με πληροφορικά και τηλεματικά μέσα, με τρόπους που σχετίζονται στενά με τους προαναφερόμενους σκοπούς. Η επεξεργασία των δεδομένων συνεχίζεται μέχρι την ανάκληση της ρητής συναίνεσης και στην συνέχεια διαγράφονται, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής επιλογής από τον ενδιαφερόμενο. Η παροχή των δεδομένων είναι προαιρετική και είναι δυνατόν να αιτηθείτε την απόσυρσή τους από τον ιστότοπο και από τα αρχεία τις εταιρείας. Τα δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν και θα επεξεργαστούν αποκλειστικά σε αυτόν τον ιστότοπο και τις σχετιζόμενες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και θα επεξεργαστούν για τους προαναφερόμενους σκοπούς από το ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Καλείται ο ενδιαφερόμενος, αφού αξιολογήσει όλα τα προαναφερόμενα, να παράσχει την συναίνεσή του για την επεξεργασία (μέσω ρητού αιτήματος κατά την λήψη φωτογραφιών και βίντεο, σε περίπτωση εκδηλώσεων μη δημοσίου χαρακτήρα). Σε οποιοδήποτε χρόνο και απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τρόπος επεξεργασίας: Η επεξεργασία εκτελείται εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, δημοσιοποίησης, τροποποίησης ή καταστροφής των Προσωπικών Δεδομένων. Ειδικά, η επεξεργασία εκτελείται μέσω:

 • Πληροφορικών συστημάτων, με οργανωτικές μεθόδους στενά σχετιζόμενες με τους σκοπούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
 • Ανάθεσης σε τρίτους των εργασιών επεξεργασίας.
 • Ανάλυσης και δημιουργίας προφίλ για εσωτερική χρήση της συμπεριφοράς των χρηστών για στατιστικούς σκοπούς.
 • Διεπαφής και επανεπεξεργασίας πληροφοριών σχετικών με την κατάσταση της αποστολής του εμπορεύματος.

Όλες οι επεξεργασίες εκτελούνται τηρώντας τους τρόπους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στα άρθρα 11, 31 και επόμενα του ιταλικού Ν.Δ. 196/03.

Γνωστοποίηση: Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν στην έδρα μας και θα γνωστοποιηθούν αποκλειστικά σε πρόσωπα αρμόδια να εκτελέσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για τη σωστή διεκπεραίωση της σχέσης, διασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωμάτων του ενδιαφερόμενου.

Τα δεδομένα σας θα επεξεργαστούν αποκλειστικά από το ειδικώς εξουσιοδοτημένο από τον Υπεύθυνο προσωπικό και, ιδιαίτερα, από τις ακόλουθες κατηγορίες εκτελούντων προσώπων:

 • Υπεύθυνους και Διοικητικό προσωπικό (ανάγνωση, γραφή, γνωστοποίηση, διαγραφή).
 • Υπεύθυνους και Εμπορικό και Μάρκετινγκ προσωπικό (ανάγνωση, γνωστοποίηση, δημοσιοποίηση).
 • Υπεύθυνοι και προσωπικό Προμηθειών (ανάγνωση, γραφή, γνωστοποίηση).

Εκτός από τον Υπεύθυνο και το εσωτερικό προσωπικό, σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί τα Δεδομένα να είναι προσβάσιμα και σε τρίτα πρόσωπα (τρίτοι προμηθευτές τεχνικών υπηρεσιών, ταχυδρομικοί μεταφορείς, παρόχους φιλοξενίας, γραφεία πληροφορικής, εταιρείες επικοινωνίας). Τα δεδομένα σας μπορεί να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, ιδιαίτερα σε:

 • Μεταφορικές εταιρείες, Κούριερ. Ταχυδρομεία, Εταιρείες Υλικοτεχνικής Υποστήριξης.
 • Συμβούλους και ελεύθερους επαγγελματίες, ακόμα και υπό μορφή ένωσης επαγγελματιών.
 • Εξωτερικούς εκπαιδευτές ή συνεργαζόμενες εταιρείες, για τη διαχείριση μαθημάτων.
 • Φορείς/Οργανισμοί στους οποίους ανακοινώνονται κοινά δεδομένα των εκπαιδευόμενων.
 • Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα.
 • Φορείς που διαχειρίζονται την παράδοση τακτικής και εμπορικής αλληλογραφίας.
 • Σε άλλα πρόσωπα (εταιρείες και συμβούλους που ορίζονται ως υπεύθυνοι) που παρέχουν υπηρεσίες βοηθητικής φύσης στη συναλλακτική σχέση που υφίσταται ανάμεσα σε εσάς και την Le Piantagioni del Caffè S.r.l. με τους περιορισμούς που απαιτούνται για την διεκπεραίωση δραστηριοτήτων όπως; φορολογικές υποχρεώσεις, λογιστικές, διαχείρισης πληροφορικών συστημάτων, οικονομικές υπηρεσίες, είσπραξη απαιτήσεων.

Δημοσιοποίηση: τα δεδομένα, με την επιφύλαξη της απόλυτης απαγόρευσης δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν την κατάσταση υγείας, μπορούν να δημοσιοποιηθούν, σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, σε:

 • Αυτόν τον ιστότοπο ή/και σε σχετιζόμενες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, με περιορισμό στις φωτογραφίες ή στα βίντεο που συλλέγονται με την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερόμενου.

Αποθήκευση: Οι επεξεργασίες που αφορούν στις υπηρεσίες διαδικτύου αυτού του ιστότοπου εκτελούνται στην έδρα της εταιρείας και από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρθηκε προηγουμένως, για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την νομοθεσία και την συναλλακτική σχέση ή μέχρι την αίτηση διαγραφής εκ μέρους του ενδιαφερόμενου. Από τον χρόνο της συλλογής τους, τα δεδομένα αποθηκεύονται στα αρχεία αναφοράς των εταιρικών προγραμμάτων ή/και σε έντυπη μορφή. Κατά τον χρόνο της διαγραφής μπορεί τα δεδομένα να παραμείνουν αποθηκευμένα αλλά σε ανωνυμοποιημένη μορφή.

Δικαιώματα των ενδιαφερόμενων: Τα άτομα στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχουν το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο, να λάβουν απόδειξη της ύπαρξης ή μη των δεδομένων αυτών καθώς και να ενημερωθούν ως προς το περιεχόμενο και την προέλευση, να εξακριβώσουν την ορθότητά τους ή να ζητήσουν την συμπλήρωση ή την επικαιροποίησή τους, ή και την διόρθωση.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο την διαγραφή, την γνωστοποίηση, την επικαιροποίηση, την διόρθωση, την συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και, γενικά, να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπει το άρθρο 7 του Κώδικα του Απορρήτου και το Κεφάλαιο 3 του ΓΚΠΔ, άρθρα από 12 έως 23, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα καταγγελίας στην Εποπτεύουσα Αρχή.

Περαιτέρω πληροφορίες περί της επεξεργασίας:

Υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων

Τα Προσωπικά Δεδομένα του χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς υπεράσπιση του Υπεύθυνου του ιστότοπου ενώπιον των Δικαστηρίων ή στις προκαταρκτικές φάσεις μιας αντιδικίας, για καταχρηστική χρήση του ιστότοπου ή των σχετιζόμενων υπηρεσιών εκ μέρους του Χρήστη,

Ιδιαίτερη πληροφόρηση

Ιδιαίτερη πληροφόρηση μπορεί να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες σχετικά με ιδιαίτερες υπηρεσίες ή επεξεργασίες των Δεδομένων που παρέχονται από τον Χρήστη ή από τον ενδιαφερόμενο.

Συντήρηση

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη ενδέχεται να επεξεργαστούν με πρόσθετους τρόπους και σκοπούς, που συνδέονται με την συντήρηση του ιστότοπου.

Αρχεία καταγραφής του συστήματος

Για απαιτήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρησή του, αυτός ο ιστότοπος και οι τυχόν υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί μπορεί να συλλέγουν αρχεία καταγραφής του συστήματος, δηλαδή αρχεία που καταγράφουν τις αλληλεπιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης, τα οποία μπορεί να περιέχουν και Προσωπικά Δεδομένα όπως την διεύθυνση IP.

Πληροφορίες που δεν περιέχονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν σε οποιοδήποτε χρόνο στον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας.

Σύνδεσμος με ιστότοπους τρίτων

Ο Υπεύθυνος δεν ευθύνεται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τυχόν εκτελείται από και μέσω ιστότοπων που αναφέρονται σ’ αυτόν τον ιστότοπο ως σύνδεσμοι.

Informativa clienti

Informativa sul trattamento dei dati personali

Soggetti Interessati: Clienti e potenziali clienti (persone fisiche, clienti online o corsisti)
LE PIANTAGIONI DEL CAFFÈ srl – con sede in Via Provinciale Pisana, 583/B 57121 Livorno, Italia, P.iva
IT 01579870492, tel. +39 0586 429 094 | fax +39 0586 411 586, office@lpdc.it – in qualità di Titolare del
trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (anche
GDPR), con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento e basi giuridiche: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse
all’attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

 • Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile (Art. 6.1.c – Art. 9.2.b del GDPR);
 • Gestione della clientela e assistenza post-vendita (Art. 6.1.b del GDPR);
 • Gestione del soggiorno (indicazioni su location) di corsisti (Art. 6.1.b del GDPR);
 • Gestione del contenzioso (Art. 6.1.c – Art. 6.1.f del GDPR);
 • Programmazione delle attività (vendita online o corsi presso la sede) (Art. 6.1.f del GDPR);
 • Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela (Art. 6.1.a del GDPR);
 • Storico fatturazione clienti (Art. 6.1.b – Art. 6.1.c del GDPR).

Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione
del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto,
inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie,
può causare l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti comuni e particolari,
ovvero ex sensibili e giudiziari ai sensi del Codice della Privacy, ed in particolare:

 • Indirizzo email;
 • Numero di telefono;
 • Dati anagrafici e di fatturazione;
 • Informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari.

I Suoi dati particolari oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti
o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative
Autorizzazioni Generali del Garante.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso (richiesto al momento della loro raccolta),
essere utilizzati per le seguenti finalità:

 • Iscrizione alla newsletter, previa esplicita richiesta, per comunicazioni commerciali;
 • Condivisione sul sito web aziendale o profili social aziendali di dati anagrafici, foto e/o video.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto
al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso, salvo l’impossibilità di servire al meglio il cliente. Questi dati sono funzionali all’ottimizzazione del rapporto di carattere amministrativo, commerciale e l’eventuale invio di materiale promozionale. E’ opportuno specificare che la maggior parte dei trattamenti effettuati non sono soggetti all’obbligo di acquisizione di consenso a norma dell’art. 7 del GDPR.
Si precisa inoltre che le fotografie o video, saranno acquisite durante lo svolgimento di corsi, fiere o eventi
organizzati dal Titolare del trattamento soltanto previa richiesta di consenso verbale. Gli addetti incaricati si accerteranno di escludere dalle immagini registrate i soggetti che hanno espressamente negato il
consenso, eventualmente documentato su apposito modulo.

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

 • Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione o per disposizioni di legge;
 • Creazione di profili ad uso interno, relativi a clienti o consumatori;
 • Trattamento a mezzo di dispositivi elettronici;
 • Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui al Capo II del Regolamento (EU) 2016/679.

Comunicazione: i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati
esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del
rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati:

 • Responsabili ed addetti Amministrativi;
 • Responsabili ed addetti Commerciali e Acquisti;
 • Responsabili ed addetti Produzione e Magazzino;
 • altro personale dipendente nei limiti degli incarichi ricevuti e di quanto previsto dalle procedure
 • aziendali.

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a:

 • Spedizionieri, Trasportatori, Poste, Aziende per la Logistica;
 • Agenti di commercio;
 • Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
 • Banche e istituti di credito;
 • Enti che gestiscono il servizio di recapito della corrispondenza ordinaria e commerciale;
 • ad altri soggetti (ditte e consulenti nominati all’uopo responsabili) che forniscono servizi per finalità
 • ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e LE PIANTAGIONI DEL CAFFE SRL nei limiti
 • strettamente necessari per svolgere i compiti quali: adempimenti fiscali, contabili, gestione sistemi
 • informativi, servizi finanziari, recupero crediti.


Diffusione: i dati, fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute,
potranno essere diffusi presso:

 • Pubblicazione su sito internet o social aziendali (dati anagrafici ed eventuale fotografia/video).

Conservazione: I suoi dati personali saranno conservati secondo le modalità indicate in precedenza, per il tempo minimo previsto dalla natura legislativa e contrattuale. Al momento dell’interruzione dei rapporti
contrattuali tra Voi e LE PIANTAGIONI DEL CAFFE SRL i dati saranno conservati per 10 anni sui gestionali aziendali e/o negli archivi cartacei. Al momento della cancellazione è possibile che i dati vengano comunque conservati ma anonimizzati.

Diritti dell’interessato

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione
dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i
diritti previsti dal Capo III del GDPR, Artt. da 12 a 23, tra cui il diritto di presentare un reclamo all’autorità di
controllo.
Nello specifico, secondo quanto definito nel Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Diritti dell’Interessato:

 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
 1. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
  a. dell’origine dei dati personali;
  b. delle finalità e modalità del trattamento;
  c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
  d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
  dell’articolo 5, comma 2;
  e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
  possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
  responsabili o incaricati.
 2. L’interessato ha diritto di ottenere:
  a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
  b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
  legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego dimezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  d. la portabilità dei dati.
 3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendi ta diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Informativa fornitori 

Informativa sul trattamento dei dati personali

Soggetti Interessati: Fornitori e potenziali Fornitori (persone fisiche, docenti ecc..)

LE PIANTAGIONI DEL CAFFÈ srl – con sede in Via Provinciale Pisana, 583/B 57121 Livorno, Italia, P.iva
IT 01579870492, tel. +39 0586 429 094 | fax +39 0586 411 586, office@lpdc.it – in qualità di Titolare de
trattamento
dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (anche
GDPR), con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità di trattamento e basi giuridiche: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse
all’attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

 • Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile (Art. 6.1.c – Art. 9.2.b del GDPR);
 • Eventuali attività post-vendita (Art. 6.1.b del GDPR);
 • Gestione del contenzioso (Art. 6.1.c – Art. 6.1.f del GDPR);
 • Gestione dei rapporti commerciali ed organizzativi con il fornitore (Art. 6.1.b del GDPR);
 • Programmazione delle attività (Art. 6.1.f. del GDPR);
 • Storico fatturazione (Art. 6.1.b – Art. 6.1.c del GDPR).

Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione
del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti comuni e particolari,
ovvero ex sensibili e giudiziari ai sensi del Codice della Privacy, ed in particolare:

 • Indirizzo email;
 • Numero di telefono;
 • Dati anagrafici e di fatturazione;
 • Informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari.

I Suoi dati particolari oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso (richiesto al momento della loro raccolta),
essere utilizzati per le seguenti finalità:

 • Condivisione sul sito web aziendale o altro materiale pubblicitario di dati anagrafici, foto e/o video.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto
al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso, salvo l’impossibilità di servire al meglio il cliente. Questi dati sono funzionali all’ottimizzazione del rapporto di carattere amministrativo, commerciale e l’eventuale invio di materiale promozionale. E’ opportuno specificare che la maggior parte dei trattamenti effettuati non sono soggetti all’obbligo di acquisizione di consenso a norma dell’ art. 7 del GDPR.

Si precisa inoltre che le fotografie o video, saranno acquisite durante lo svolgimento di corsi, fiere o eventi
organizzati dal Titolare del trattamento soltanto previa richiesta di consenso verbale. Gli addetti incaricati si accerteranno di escludere dalle immagini registrate i soggetti che hanno espressamente negato il
consenso, eventualmente documentato su apposito modulo.

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

 • Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione o per disposizioni di legge;
 • Creazione di profili ad uso interno, relativi a fornitori o consumatori;
 • Trattamento a mezzo di dispositivi elettronici;
 • Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui al Capo II del Regolamento (EU) 2016/679

Comunicazione: i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati
esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati:

 • Responsabili ed addetti Amministrativi;
 • Responsabili ed addetti Commerciali e Acquisti;
 • Responsabili ed addetti Produzione e Magazzino;
 • altro personale dipendente nei limiti degli incarichi ricevuti e di quanto previsto dalle procedure
 • aziendali.

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a:

 • Spedizionieri, Trasportatori, Poste, Aziende per la Logistica;
 • Agenti di commercio;
 • Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
 • Banche e istituti di credito;
 • Enti che gestiscono il servizio di recapito della corrispondenza ordinaria e commerciale;
 • ad altri soggetti (ditte e consulenti nominati all’uopo responsabili) che forniscono servizi per finalità
 • ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e LE PIANTAGIONI DEL CAFFE SRL nei limiti
 • strettamente necessari per svolgere i compiti quali: adempimenti fiscali, contabili, gestione sistemi
 • informativi, servizi finanziari, recupero crediti.

Diffusione: i dati, fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute,
potranno essere diffusi presso:

 • Pubblicazione su internet o materiale pubblicitario (dati anagrafici ed eventuale fotografia/video).

Conservazione: I suoi dati personali saranno conservati secondo le modalità indicate in precedenza, per il tempo minimo previsto dalla natura legislativa e contrattuale. Al momento dell’interruzione dei rapporti
contrattuali tra Voi e LE PIANTAGIONI DEL CAFFE SRL, i dati saranno conservati per 10 anni sui gestionali aziendali e/o negli archivi cartacei. Al momento della cancellazione è possibile che i dati vengano comunque conservati ma anonimizzati.

Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di ottenere dal titolare la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i
diritti previsti dal Capo III del GDPR, Artt. da 12 a 23, tra cui il diritto di presentare un reclamo all’autorità di
controllo.
Nello specifico, secondo quanto definito nel Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 -Diritti dell’Interessato:

 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
  a. dell’origine dei dati personali;
  b. delle finalità e modalità del trattamento;
  c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
  d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
  dell’articolo 5, comma 2;
  e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
  possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
  responsabili o incaricati.
 3. L’interessato ha diritto di ottenere:
  a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
  b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
  legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego dimezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  d. la portabilità dei dati.
 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Stay
up to date

Κάντε εγγραφή, θα ενημερωνόσαστε για την διαθεσιμότητα όλων των νέων προϊόντων μας και θα έχετε πρόσβαση σε προνόμια αποκλειστικά για σας!

Questo sito web utilizza i cookie

Utilizziamo i cookie per personalizzare la tua esperienza utente e per studiare come viene utilizzato il nostro sito web. Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.

Accetto