Privacy

Quando invii il modulo, controlla la tua tua mail per confermare l'iscrizione

Πολιτική προστασίας

Πολιτική προστασίας

Εισαγωγή

Ο διαχειριστής στοιχείων LE PIANTAGIONI DEL CAFFE’ SRL – C.F. 01579870492 (Ο “Διαχειριστής”), με έδρα το Livorno, οδός Provinciale Pisana, 583/B, Tηλ. 0586 429094 – Fax 0586 099899 email: office@lpdc.it PEC: lepiantagionidelcaffe@pec.it, εγγεγραμμένος στο μητρώο εταιρειών του Livorno με αριθμό LI-140 094, με βάση το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος no. 196/2003 (Κώδικας που αφορά στην Προστασία Προσωπικών δεδομένων), ενημερώνει όλους τους επισκέπτες για τα κάτωθι, με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για το site http://www.lepiantagionidelcaffe.it και τις σελίδες του και τις εσωτερικές σελίδες του και δεν ισχύουν για links σε άλλα sites.

Εγγραφή

Το website παρέχει φόρμα εγγραφής.

Μέσα επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται από αυτοποιημένα εργαλεία μόνο για το χρόνο που απαιτείται αυστηρά για την επίτευξη του στόχου για τον οποίο συλλέγονται. Έχουμε παρατηρήσει όλα τα ελάχιστα μέτρα που χρειάζονται από το νόμο για την αποτροπή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή λανθασμένης χρήσης και παράνομης πρόσβασης. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν από το Διαχειριστή και τους συνεργάτες του ή από τον provider και τους συνεργάτες του. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν χωρίς συγκεκριμένη άδεια.

Σκοπός συλλογής

Τα προσωπικά στοιχεία συγκεντρώνονται για σκοπούς που συνδέονται μόνο με τη δραστηριότητα της Le Piantagioni del Caffe’. Κατόπιν τα στοιχεία αυτά επεξεργάζονται και από ηλεκτρονικά μέσα, σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και μπορούν να παρουσιαστούν μόνο κατ’ εντολή δικαστηρίου ή άλλων αρχών για νομικούς λόγους. Τα προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς αυτού του site.

Δικαιώματα χρήστη

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του σχετικού νόμου, ο χρήστης θα έχει το δικαίωμα:

1. Να έχει λάβει επιβεβαίωση της ύπαρξης των προσωπικών του δεδομένων, ακόμα κι αν δεν έχει εγγραφεί και επικοινωνία των ανωτέρω με κατανοητό τρόπο.
2. Να ενημερωθεί:
a. για την πηγή των προσωπικών δεδομένων
b. για τους σκοπούς και τις διαδικασίες της επεξεργασίας τους
c. για τη λογική με την οποία γίνεται η επεξεργασία, αν γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα
d. για την ταυτότητα του Διαχειριστή, των επεξεργαστών δεδομένων και του νόμιμου εκπροσώπου
e. για τα μέρη ή τις ομάδες μερών στους οποίους μπορεί να επικοινωνηθούν τα προσωπικά στοιχεία ή για το ποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά ως ορισμένος εκπρόσωπος της Πολιτείας, των διεθυντών ή των υπαλλήλων.

3. Να αποκτήσει:
a. την ανανέωση, τη διόρθωση ή όταν είναι προς το συμφέρον του την αναβάθμιση των δεδομένων.
b. την κατάργηση, τη μετατροπή σε ανώνυμη φόρμα ή το μπλοκάρισμα των στοιχείων που έχουν επεξεργαστεί παράνομα, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων των οποίων η τήρηση δεν είναι απαραίτητη για τους λόγους για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή επεξεργαστεί.
c. πιστοποίηση ότι οι λειτουργίες των a) και b) έχουν κοινοποιηθεί και στα μέρη στα οποία τα στοιχεία επικοινωνήθηκαν, εκτός αν αυτό το αίτημα αποδεικνύεται αδύνατο ή απαιτεί ενέργειες δυσανάλογες σε σχέση με το προς προστασία δικαίωμα..

4. Να κάνει ένσταση
a. στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ακόμα κι αν αρμόζουν στο λόγο συλλογής τους.
b. στην επεξεργασία προσωπικών στοιχείων που τον αφορούν, όπου γίνονται για λόγους αποστολής διαφημιστικού υλικού ή απ’ ευθείας πωλήσεων ή για την εκτέλεση εμπορικών ή διαφημιστικών ερευνών.

Άσκηση δικαιωμάτων

Οργανική γεωργία – Organic coffee Certificate – Le Piantagioni del Caffè

Η Οργανική γεωργία είναι ένα πλήρες αγροτικό σύστημα που παλεύει για τη βιωσιμότητα, την ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους και τη βιολογική ποικιλία.

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13

Ο Κάτοχος της σύμβασης πληροφοριών σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία, φορολογικά αρχεία και οικονομικά στοιχεία είναι απαραίτητα σε συμφωνία με συμβολαιακές απαιτήσεις και τις επακόλουθες νομικές και φορολογικές απαιτήσεις, όπως και τη διαχείριση όλων των οικονομικών και φορολογικών σχέσεων μεταξύ μας. Τα ανωτέρω θα επεξεργάζονται και θα χρησιμοποιούνται από τον Διαχειριστή και από όποιον άλλο πράκτορα του ιδίου, με μεθόδους και διαδικασίες που συντάσσονται με την ισχύουσα νομοθεσία προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να εγγυόνται την ασφάλεια και την εχεμύθειά τους.
Ο Κάτοχος επίσης σας ενημερώνει ότι τα στοιχεία σας, επεξεργασμένα με τη βοήθεια χαρτιού, computer και / ή μεταφορά δεδομένων, δεν θα αποκαλυφθούν (ή θα γνωστοποιηθούν σε άσχετα άτομα) χωρίς τη σχετική άδεια, αλλά μπορούν να μεταδωθούν και να επεξεργαστούν από τους υπαλλήλους και τους διευθυντές μας, όπως και από τους εξωτερικούς συνεργάτες μας (π.χ. προμηθευτές, τεχνικούς βοηθούς, webmaster) σε βαθμό όπου είναι αυστηρά απαραίτητο για τη σύνταξη εκθέσεων. Τα στοιχεία μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε αυτούς που έχουν πρόσβαση σε αυτά βάσει νόμου ή σύμφωνα με ρυθμίσεις ή τη νομοθεσία, σε αυτούς που χρειάζονται πρόσβαση για να εκτελέσουν βοηθητικές εργασίες για τη μεταξύ μας σχέση (π.χ. τράπεζες) ή στους συμβούλους μας για να εκτελέσουν εργασίες που τους αφορούν μέσα στην εταιρεία μας. Τα στοιχεία μπορεί επίσης να μεταφερθούν στο εξωτερικό από ανάγκη που θα υπαγορευτεί σε σχέση με εσάς.

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Νόμου 196/03, μπορείτε, κάνοντας αίτηση στον Διαχειριστή, τον διευθυντή ή ένα ορισμένο πρόσωπο, υπεύθυνο για τα προσωπικά σας δεδομένα, να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα. Επίσης έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε ενημερώσεις, διορθώσεις ή ενσωματώσεις των πληροφοριών αν ενδιαφέρεστε και να ζητήσετε την ακύρωση, το μετασχηματισμό ή την ακύρωση των ανωτέρω αν χρησιμοποιούνται παράνομα. Μπορείτε επίσης να κάνετε ένσταση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, αρκεί να υπάρχουν νόμιμοι λόγοι.